foto.miquel.sk
Album

2007-07-21 Den prvy - Prichod
2007-07-22 Den druhy - Mala studena dolina -> Priecne Sedlo -> Velka studena dolina
2007-07-23 Den treti - Strbske pleso
2007-07-24 Den prvy - Vystup na Rysy
2007-07-25 Den piaty - Poprad -> den volna
2007-07-26 Den siesty - Prechod cez Bystre sedlo
2007-07-27 Den siedmy - Vystup na Gerlachovsky stit zo Sliezkeho domu cez Velicku probu
___________________________________

created by miquel