Úvod

Humor má skvelú schopnosť: obrusuje ostré hrany, spochybňuje dôležitosť a veľkosť... vysmieva sa pátosu, nadutosti a pýche. Smiech je verný strážca smútku. Humor je vlastne o tom, že sa nevysmievame iným, ale najmä vlastným hlúpostiam. V tom je jeho sila a to je koniec-koncov aj náš dar.

Stanislav Štepka

miquel